• pondelok - piatok8:00 - 17:00
  • Kontakt0915 143 348
  • Kancelária a showroomkontaktné udaje

Vykurovacia technika

EURO THERM - Teplo je pohoda

Kondenzačné kotle

Plynové kotle môžeme rozdeliť na nízkoteplotné, vysokoteplotné. Najobľúbenejšie sú kondenzačné kotle, hlavne pre pomer medzi výkonom a cenou. Dosahujú vysokú účinnosť okolo 108 až 110 % vďaka tomu, že okrem primárneho tepla zo spaľovania plynu využívajú aj kondenzačné teplo, ktoré vzniká ochladzovaním spalín na teplotu rosného bodu a kondenzáciou v nich obsiahnutej vody. Pri bežných kotloch sa spaliny ďalej nevyužívajú a putujú do komína, zatiaľ čo kondenzačný kotol využíva kondenzačné teplo zo spalín, a tým zvyšuje svoju účinnosť.

Kondenzačné kotly sú najvhodnejšie pre nízkoteplotné vykurovacie systémy (podlahové a stenové vykurovanie), šetria spotrebu plynu, a tým výrazne znižujú produkciu emisií oxidov dusíka a oxidu uhoľnatého oproti klasickým typom plynových kotlov. Pre vysokoteplotné vykurovacie systémy (ak kúrite radiátormi) sú vhodnejšie nízkoteplotné plynové kotly. V súčasnej modernej verzii dosahujú až 94 %-nú účinnosť, môžu mať v sebe zabudované obehové čerpadlo, prepínací ventil na ohrev vody a expanznú nádobu.


Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré za pomoci malého množstva elektrickej energie dokáže premeniť nízkopotenciálové teplo zo zeme, vody alebo vzduchu na tepelnú energiu postačujúcu na udržanie príjemnej teploty v domácnosti aj počas zimných mesiacov.

Vykurovanie tepelným čerpadlom je ekologické, keďže vo veľkej miere využíva obnoviteľné zdroje (energiu slnka uloženú vo vode, v zemi alebo vo vzduchu), je nenáročný na prevádzku, aj keď počiatočné náklady niekoľkonásobne prevyšujú všetky doteraz spomenuté zdroje tepla. Tieto zariadenia sú obzvlášť vhodné do moderných rodinných domov s malými tepelnými stratami a nízkoteplotnou vykurovacou sústavou. Samozrejme, existujú aj typy tepelných čerpadiel vhodné pre vysokoteplotné systémy (kúrenie radiátormi), ale ich účinnosť je nižšia. To je aj dôvod, prečo sa často kombinujú s doplnkovým tepelným zdrojom (elektrokotol, plynový kotol), ktorý sa zapína len v čase najväčších mrazov, keď výkon tepelného čerpadla nestačí.

Veľmi vhodné je kombinovať ho aj so slnečným kolektorom a nahromadenú tepelnú energiu ukladať do akumulačného zásobníka, kam je možné uložiť energiu z akéhokoľvek tepelného zdroja, či už ide o nízkoteplotné (tepelné čerpadlo, slnečný kolektor), alebo o kotle na tuhé palivá, ktoré pracujú s teplotou vody blížiacou sa k bodu varu. Akumulačný zásobník umožní využiť tepelnú energiu na podlahové kúrenie ale aj pre radiátory.


Solárne zostavy

Slnečná energia predstavuje významný alternatívny a dostupný zdroj energie. Táto energia dopadajúca na zemský povrch sa pohybuje v rozmedzí 1340-1390 W/m2. Jednou z možností ako ju získať sú práve solárne kolektory.

Solárne kolektory dokážu premieňať slnečnú energiu na energiu tepelnú. Solárne kolektory pracujú na princípe fototermálnej konverzie, teda na premene slnečného žiarenia na tepelnú energiu. Absorpčná plocha transformuje dopadajúce slnečné žiarenie na teplo a odovzdáva ho teplovodivej látke.

Dobre projektovaný solárny systém nám dokáže ušetriť podstatnú časť nákladov spojených s prípravou tepelnej energie. Úspora nákladov spojených s prípravou teplej úžitkovej vody pre domácnosť predstavuje 55-75% v závislosti od dostupnosti slnečného svitu. V prechodných obdobiach pozostáva využitie slnečnej energie v predhriatí teplej vody, v letnom období je využitie slnečnej energie na prípravu TÚV takmer plnohodnotné.

V minulosti boli solárne kolektory len okrajovým zdrojom energie, ktorý musel byť väčšiu časť roka doplnený ďalším zdrojom. Neustály vývoj však umožnil využitie slnečnej energie počas väčšiny roka, a to nielen na prípravu teplej pitnej vody, ale aj na prípravu vody pre vykurovanie alebo ohrievanie bazénov.