• pondelok - piatok8:00 - 17:00
  • Kontakt0915 143 348
  • Kancelária a showroomkontaktné udaje

Systémy vykurovania

EURO THERM - Teplo je pohoda

Mokrý proces montáže

Podlahové vykurovanie patrí medzi sálavé spôsoby vykurovania. Od klasického konvekčného vykurovania (radiátorové vykurovanie, konvektorové vykurovanie) sa podlahové vykurovanie odlišuje spôsobom prenosu tepla a teplotnými pomermi v miestnosti.

Pri konvekčnom vykurovaní odovzdáva vykurovacie teleso teplo okolitému vzduchu, ktorý následne odovzdáva teplo stenám. Typickým prejavom tohto spôsobu je fakt, že teplota vzduchu v miestnosti je vyššia, ako je teplota stien. V miestnostiach vzniká charakteristické prúdenie (zvýšená prašnosť) vzduchu a veľký rozdiel teplôt vzduchu pod stropom a pri podlahe.

Podlahové vykurovanie je na rozdiel od konvekčného charakterizované rovnomerným rozložením teploty a podstatne menším prúdením vzduchu (nižšia prašnosť). Vplyvom sálavej zložky dochádza k ohrievaniu stien, obklopujúcich vykurovanú miestnosť. Od stien sa ohrieva okolitý vzduch. Optimálne je zachovaná relatívna vlhkosť vzduchu, čo priaznivo pôsobí na dýchacie cesty. Teplota vykurovacieho média je maximálne 45°C, čo zaraďuje podlahové vykurovanie medzi nízkoteplotné spôsoby vykurovania, vhodné na využívanie energie získanej z nízkopotencionálnych zdrojov.

Za ideálny spôsob vykurovania sa považuje vykurovanie s takým rozložením teplôt v miestnosti, pri ktorom je teplota vzduchu v oblasti hlavy o cca 2°C až 3°C nižšia, ako pri nohách. Tejto požiadavke sa najviac približuje práve teplovodné podlahové vykurovanie.


Suchý proces montáže

Suchý spôsob inštalácie podlahového vykurovania – suchá podlahovka je vhodná pre nízke konštrukčné výšky podláh a zníženie celkovej váhovej záťaže. Suchá podlahovka predstavuje ideálnu náhradu betónových a anhydridových poterov. Mokré spôsoby nie sú vhodné pre drevostavby, nakoľko je hmotnosť betónových poterov cca 130 kg/m2, čo pri 20 m2 predstavuje váhu 2,6 tony. Suchá podlahovka disponuje nízkou hmotnosťou (38,25 kg/m2) a celková konštrukčná výška je od 22,5 mm do 55 mm + podlahová krytina (dlažba alebo parkety).

Systém suchej podlahovky sa využíva prevažne v rekonštrukciách a všade tam, kde je potrebná flexibilnejšia tepelná reakcia – t. j. kratšia tepelná zotrvačnosť, kratšie nábehové časy a teda pružnejšia regulácia teploty v miestnosti. Už do 30 minút dosahuje podlaha povrchovú teplotu 23°C čo je v porovnaní so 110 minútami pri klasických "mokrých" poteroch výrazne lepšia reakčná schopnosť na zmenu teploty.


Stenové vykurovanie / chladenie

Stenové vykurovanie je princípom činnosti a prevádzkovými podmienkami veľmi podobné podlahovému. Prednosťami tohto spôsobu vykurovania sú veľkoplošné sálavé teplo a hlavne schopnosť rýchlej reakcie a tým i rýchlejšie vyhriatie miestnosti. Práve tieto vlastnosti predurčujú stenové vykurovanie pre širokú oblasť použitia v zdravotníctve, priemysle, verejných budovách, ale aj rodinných domoch.

Ďalšou z možností použitia sú špeciálne priestory, v ktorých je potrebné zabrániť roseniu stien (bazény, kúpele).

V priestoroch, kde je stenové vykurovanie nie sú vedené žiadne potrubné rozvody, čo umožňuje väčšiu variabilnosť vnútorného vybavenia a opticky sa zväčšuje priestor. S veľkou výhodou sa stenové vykurovanie jednak ako samostatné, ale tiež ako doplnok k podlahovému vykurovaniu.


Štandardné radiátory

Panelové radiátory

Panelové vykurovacie telesá spojujú najvyššie technické nároky s estetickým designom. Schopnosť rýchlej regulácie pri minimálnom objeme vody je dosiahnutá plochými asymetrickými vodnými kanálikmi. Vďaka inteligentnej koncepcii je aj pri nízkych prevádzkových teplotách dosiahnutý maximálny vykurovací výkon, čo zaručuje tepelnú pohodu pri úspornej spotrebe energie. Všetky vykurovacie telesá sú preverované podľa RAL. Preto môžeme garantovať kvalitu, ktorá výrazne prevyšuje požiadavky noriem.

Rozdelenie panelových radiátorov podľa typu pripojenia:

  • Označenie "K" – Kompakt bočné dopojenie (pravé alebo ľavé)
  • Označenie "VK" – Ventil Kompakt spodné dopojenie (pravé alebo ľavé)
  • Označenie "T6" – stredné dopojenie
  • Označenie "Plan" predná stena lesklá hladká,

Rozdelenie panelových radiátorov podľa hrúbky:

výška 300 mm 400 mm 500 mm 550 mm (modernizačné) 600 mm 900 mm
dĺžka Od 400 do 2400 mm Od 400 do 2600 mm Od 400 do 2000 mm

Rebríkové radiátory

Rozdelenie podľa tvaru:

  • rovné
  • oblé

Rozdelenie podľa rozmerov:

výška 720 mm 960 mm 1320 mm 1680 mm 1850 mm
dĺžka 450 mm, 600 mm alebo 750mm

Podlahové konvektory

Podlahové konvektory zabezpečujú komfort pri vykurovaní a zároveň spĺňajú všetky podmienky kladené zo strany architektov, projektantov, dizajnérov a užívateľov. Nízka stavebná výška umožňuje umiestnenie konvektorov do každej konštrukcie podlahy. Ich použitie je vhodné predovšetkým v priestoroch s veľkými presklenými plochami. Okenné plochy siahajúce až k podlahe majú väčšie tepelné straty ako dobre izolované obvodové steny, čo môže zapríčiniť pri nízkych vonkajších teplotách vznik studených prúdov vzduchu v interiéroch.

Podlahové konvektory vytvárajú tepelný závoj, ktorý oddeľuje vzduch v miestnostiach od studených presklených plôch, a tým zabraňuje pocitu sálania chladu z tejto plochy. Ideálne je ich využitie v priestoroch so zvýšeným obsahom vlhkosti (napr. plavárne, objekty s interiérovým bazénom, zimné záhrady…). Jednou z ďalších možností použitia podlahových konvektorov sú priestory, v ktorých použitie klasických vykurovacích telies narušuje vzhľad interiéru (napr. pri použití francúzskych okien… ). Podlahové konvektory je možné využiť aj s ďalšími typmi vykurovania alebo ako hlavný vykurovací systém.


Dizajnové radiátory

Dizajnové radiátory si môžete vybrať v katalógoch.

Cenovú ponuku Vám vypracujeme na požiadanie.